more from
Thin Man Records

Follow Kobiety to join the conversation.

When you follow Kobiety, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Kobiety

Gdańsk, Poland

Kobiety: pierwszy polski zespół, którego muzykę dziennikarze mogli opisać za pomocą terminu avant pop. W wolnym tłumaczeniu oznacza to ni miej ni więcej tylko piosenki zbyt dobre i kunsztowne by mogły stać się masowymi hitami. Fanów muzyki alternatywnej grupa dowodzona przez Grzegorza Nawrockiego ujmuje syntezą francuskiej zmysłowości, niemieckiej precyzji i nadbałtyckiej neurozy.